Konsulentydelser der tager afsæt i din virksomheds aktuelle behov

Formidling & Performancetræning  ·  Med samarbejde når vi længere  ·  Salg & Professionelt Værtskab  ·  Personlig Power  ·  Få dig selv eller din organisation godt gennem kriser!  ·  Outplacement  ·  Kulturforståelse  ·  Den Gode Stemning og Arbejdsglæde ·  Vil du vide mere?

Formidling & Performancetræning

Vi lever i en verden, hvor information skal kommunikeres ud med raketfart, formuleres tydeligt og klart og gerne opfattes lige så klart hos modtageren. Der er ikke plads til misforståelser og fejlfortolkninger. Platformen kan være alt fra morgenmøder, præsentationsmøder, undervisning, formidling via sociale medier og til oplæg/foredrag. Vi sætter fokus på, at du som formidler kommer til at fremstå med bedst mulig fremtræden og at du er i besiddelse af de rette teknikker, der kan afgøre forskellen på succes og fiasko.

Med samarbejde når vi længere

Vi har en tendens til at blive mere og mere selvfokuserende og der har været en bevægelse fra fællesskab til individualisme henover de seneste årtier. Formålet med dette tilbud, er at sætte fokus på samarbejdets kunst i det daglige arbejde i organisationen. Måske tænker vi ikke altid tilstrækkeligt over, hvor stor forskel der er på at løfte i flok i modsætning til det modsatte. Måske er vi ikke 100% bevidste om vort eget ansvar i forhold til det daglige samarbejde og hvor vigtig hver enkelt medarbejder er for resultaterne. Endelig sætter vi fokus på, hvordan omgivelserne oplever organisationer, der samarbejder i forhold til det modsatte. Omdrejningspunktet i projektet er en treenighed med kundernes/brugernes tilfredshed, medarbejdernes trivsel samt evnen til at skabe en fornuftig bundlinie. Derudover at samarbejdet er koncentreret om sammenhængskraft og hvad den enkelte medarbejder betyder for fællesskabet.

Salg & Professionelt Værtskab

Kunder er meget oplyste og godt orienteret om både produkter, valgmuligheder og priser. Det stiller store krav til både sælgere og servicemedarbejdere. Når kunderne vælger den ene leverandør frem for den anden skyldes det ofte den personlige betjening i højere grad end at have 100% fokus på, hvor varen er billigst. Og her kommer det professionelle værtskab ind. Hvordan tager vi imod kunden og hvilken oplevelse ønsker vi at give vedkommende helt frem til eftersalget? Vi leverer derfor både gode salgsteknikker, bevidsthed om det gode værtskab, forhandlingsteknikker og hvad der ellers er behov for omkring salg og service.

Personlig Power

Hvis du altid får dine ideer gennemført, er god til at få andre til at lytte til dine meninger, tror tilstrækkeligt meget på dig selv og dine evner. Samt at du er god til at sige fra og sige nej på de rigtige steder og tidspunkter… Ja så er Personlig Power nok ikke lige noget for dig. For her bliver der arbejdet intensivt på at give dig det fornødne selvværd, så du får følelsen af at være god nok. Du får større selvtillid samt en række teknikker til at kommunikere mere klart og bliver i stand til at argumentere for dine synspunkter og dine ideer. Og du bliver i stand til at sige fra og sige nej på en god måde.
Personlig Power er ikke teknikker i at ”tromle” andre mennesker, men gode teknikker til en positiv gennemslagskraft, der tager udgangspunkt i respekt for andre mennesker.

Få dig selv eller din organisation godt gennem kriser!

Med titlen ”Bridge over Troubled Water” skal projektet få organisationen eller den enkelte person mentalt godt gennem en krise.
Vi kan alle blive udfordret gennem tiden – og har måske ikke altid erfaringerne til at navigere under og efter en krise. Vi reagerer ofte meget forskelligt på kriser og det kan skabe polariseringer, fordi vi har forskelligt fokus i forløbet. Holdninger og adfærd bliver udfordret. Grænser bliver udfordret. Og det samme gør den kultur, vi befinder os i. Projektet er ikke et færdigsyet koncept, men tager afsæt i hver enkelt udfordring.

Outplacement

Tilbuddet er rettet mod afskedigede medarbejdere, hvor der er fokus på at bygge bro fra nuværende status som arbejdsledig og til vedkommende i bedste fald står med et nyt job. Processen tager afsæt i relevante test, der skal hjælpe personen med at se sig selv i et realistisk lys. Og herefter bygges der på henover et forløb på 6-8 uger, hvor der er samlinger á 4 timer. Forløbet vil foregå i en gruppe på mellem 6-12 andre i samme situation og i tillidsfulde omgivelser. Det er ikke et forløb, hvor den enkelte bare kan læne sig tilbage og nøjes med at lytte. Der er helt naturligt, at der forventes en arbejdsindsats både på modulerne og mellem modulerne. Lad os aftale et møde, hvor det nærmere indhold præsenteres.

Kulturforståelse

En af de faktorer, der spiller en stor rolle på de fleste arbejdspladser, er den kultur, der hersker og som er den, der enten holder os på ”sporet” eller det modsatte. I den forbindelse er der to kulturer, der spiller ind. Der er de kulturer, der hersker i samfundet og som typisk ændrer indhold og fokus i perioder på 7-10 år. Det betyder, at nogle erfarne ansatte efterhånden har været gennem flere kulturer i deres karriere. Og så er der den kultur, som gælder for den enkelte organisation. Nogle steder er den meget stærk og andre steder nærmest usynlig – og dog. For der, hvor der ikke er lavet indsatser for at skabe en kultur, så er det jo på en måde alligevel med til at kendetegne en kultur, der handler om at gøre, som man har lyst til og ikke altid til fordel for organisationen og kunderne/brugerne. Andre steder er der arbejdet intenst gennem mange år på at skabe en kultur og en korpsånd, der binder medarbejderne sammen til fordel for alle involverede. Ofte handler det om holdninger, om overbevisninger, vilje og adfærd. Men også om klar og tydelig ledelse. Indsatsen kan være mindre justeringer og det kan også være mere gennemgribende.

Den Gode Stemning og Arbejdsglæde

I de seneste mange år er kravene til medarbejdere blevet højere og højere og det medfører en risiko for, at trivslen bliver sat på prøve.
Projektet henvender sig til en samlet afdeling i organisationen. Det er en forudsætning for gennemførelse, at afdelingen har et oprigtigt ønske om at forbedre trivslen og er parat til at yde en indsats. Vi tager udgangspunkt i filosofien om, at ”Alt hvad der er godt, kan blive bedre”. Der er jo altid en platform at bygge oven på, så normalt starter vi ikke ved 0. Sammenligner vi med at eje en bil, så sender vi jo også den til serviceeftersyn selvom den egentlig godt kan køre. Er der tale om en afdeling der, efter fusion eller omstrukturering og nedskæring, har fået en ny sammensætning, vil det have første prioritet at få lavet et ”familieportræt” således, at de ved, ”hvor de har hinanden” i en ny fremtid. Der vil være lidt forberedelse inden projektet starter.

Vil du vide mere?

Hvis eksemplerne har givet dig inspiration eller nysgerrighed til at høre mere, ring 2993 8280 eller send en mail til info@kimbridge.dk

Back to Top